Ganapati Abhishekam & Sathapana

25 Aug 18:30 - 20:00 25 Aug 18:30 - 20:00 - Kent Kent
Hindu Temple Kent, WA Hindu Temple Kent, WA
  More info

Ganapati Visarjan

03 Sep 14:00 - 16:00 03 Sep 14:00 - 16:00 - Kent Kent
Hindu Temple Kent, WA Hindu Temple Kent, WA
  More info

Dussehra Celebrations

30 Sep 14:00 - 17:00 30 Sep 14:00 - 17:00 - Kent Kent
Hindu Temple Kent, WA Hindu Temple Kent, WA
  More info

Diwali 2017 (Mahalaxmi Pooja)

19 Oct 18:00 - 20:00 19 Oct 18:00 - 20:00 - Kent Kent
Hindu Temple Kent, WA Hindu Temple Kent, WA
  More info


© 2017 Eventts