Past Events

Asa Geiko/5th Anniversary

20 Aug 10:00 - 15:00 20 Aug 10:00 - 15:00 - Boston Boston
Aiki Budokai- Aoi Koyamakan Dojo Aiki Budokai- Aoi Koyamakan Dojo
Led by Wes Tasker, Sensei, this year's session will focus on the kenjutsu of Tenshin Shintai Ryu's Shoden Mokuroku...   More info


© 2017 Eventts